บทความสุขภาพ

ระวัง! น้ำมันทอดซ้ำ สาเหตุการเกิดมะเร็ง!!!

น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านความร้อนสูง ที่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำหลายครั้งจนเสื่อมสภาพ น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลายครั้งจะมีสีเข้มขึ้น กลิ่น รสชาติ เปลี่ยนไป เมื่อนำมาใช้ทอดอาหารจะเกิดควันได้เร็วกว่าการทอดด้วยน้ำมันใหม่ ตลอดจนมีความหนืดมากขึ้น

 

ซึ่งหากน้ำมันมีสีเข้มออกไปทางสีดำค่อนข้างมากเวลาทอดมองเห็นควันจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นมาจากน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ทอดแล้วเกิดฟองมาก หรือลักษณะของน้ำมันนั้นหนืดข้นมาก แสดงว่าน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารนั้นผ่านการใช้ซ้ำและเสื่อมคุณภาพแล้ว

 

อันตรายของน้ำมันทอดซ้ำ! การนำน้ำมันที่ผ่านการปรุงอาหารกลับมาใช้ซ้ำหลายๆ ครั้ง จะทำให้น้ำมันทอดอาหารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งความชื้นที่อยู่ในอาหาร ออกซิเจนจากอากาศ รวมทั้งอุณหภูมิที่สูงในการทอดอาหาร ล้วนเป็นตัวเร่งทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพลง และเกิดสารประกอบมากมายในน้ำมันทอดซ้ำนั้น

 

เช่น กรดไขมันอิสระ (free fatty acid)สารโพลาร์ (polar compounds) สารโพลิเมอร์ (polymers) เป็นต้น จากข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งได้รับอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำในระยะเวลาหนึ่ง พบว่าการเจริญเติบโตลดลง เซลล์ตับและไตของสัตว์ทดลองถูกทำลาย การแบ่งเซลล์ของหลอดอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการเกิดมะเร็ง

 

นอกจากนั้นพบว่าสารบางชนิดที่เกิดจากการเสื่อมสลายของน้ำมันจากการทอดอาหาร เป็นสาร ก่อกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังในสัตว์ทดลอง รวมทั้งมีสารจากน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย โดยสารดังกล่าวเป็นสารที่ก่อให้เกิดเนื้องอกในตับ ปอด และเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนู

 

"น้ำมันงาดำสกัดเย็น" มีไขมันชนิดดีมาก ที่ช่วยให้ร่างกายสมดุลและช่วยขับไขมันไม่ดีได้ ซึ่งทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี และยังมีวิตามิน อี ที่สูงมาก ที่มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้ดี มีงานวิจัยจากหลายสถาบันรับรองงานวิจัย

 

"ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติบริสุทธิ์น้ำมันงาดำ น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว"

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

02-995-8101-2, 082-362-9933, 085-092-2992, 099-256-5636

สายด่วน โทรเลย!!!